Altres viatges   |   Utilitats
Inici     Contacte     Espanyol
Capçelera

UTILITATS

Que fa una embaixada

Si et trobes en un país estranger i tens un problema seriós, una bona idea per a resoldre’l és acudir a l’ambaixada o consolat. És aconsellable en cas d’estades perllongades registrar-se com transeünt a l’oficina Consular, i per descomptat, en cas de detenció sol·licitar immediatament a les autoritats locals a es comuniqui aquesta circumstància al Consolat espanyol. Recorda que un Consolat Honorari únicament ocupa funcions d’assistència urgent i immediata. En cas de no existir representació consular espanyola, acudeix a una altra d’un país de la Unió Europea, existeixen els mateixos drets.

Però abans de res és important conèixer quines són les funcions d’una ambaixada.

Que pot fer per tu un consolat/ambaixada
 • proveir-te d’un nou document de viatge en cas de pèrdua o caducitat del passaport
 • informar-te sobre metges, hospitals, escoles, intèrprets, empreses, o advocats en el país que visitis
 • assistir als espanyols que es trobin detinguts o a la presó
 • davant una situació de necessitat, l’oficina Consular li pot ajudar a contactar amb la seva família, empresa, companyia d’ assegurances o banc a Espanya per a obtenir els recursos necessaris. Si per una situació d’extrema necessitat deguessis regressar a Espanya, mancant tu teva, la teva família o les entitats del teu entorn de mitjans propis, l’oficina Consular et pot prestar, si es compleixen els requisits exigits, la quantitat necessària per a la teva repatriació (quantitat que deuràs reintegrar al Tresor Públic).
 • prestar-te determinats serveis jurídics a l’estranger: registre civil, notaria, remissió d’instàncies a organismes espanyols, etc
 • assistir-en cas de catàstrofe o emergència.

Que NO pot fer per tu un consolat/ambaixada
 • renovar o expedir el Document Nacional d'Identitat
 • fer les funcions d’una agència de viatges
 • aconseguir-te un treball a l’estranger
 • garantir-te a l’hospital o a la presó un tractament millor que el que ofereixen als nacionals del país
 • avalar-te, prestar-te diners o pagar-te les multes
 • posar a la teva disposició personal perquè actuï com intèrpret, guia o assistent social
 • garantir-te l'entrada al país
 • personar-se en el teu nom en un litigi o proporcionar dictàmens jurídics
Font d’informació : Ministerio de Asuntos Exteriores.