Altres viatges   |   Utilitats
Inici     Contacte     Espanyol
Capçelera

XINA

Dades estadístiques


 
Xina
Espanya
Geografía
Área (km2) 9.596.960
504.782
Població
Població 1.313.973.713
40.280.780
Densitat de població (per km2) (2) 137
85
Alfabetisme (%) 90,9
97,8
Anys de vida escolar (4) 10
16
Índex de natalitat (naixements /1000 hab) 13,25
10,11
Índex de mortalitat (morts /1000 hab) 6,97
9,55
Índex de mortalitat infantil (morts/1000 nac. vius) 23,12
4,48
Esperança de vida en néixer 72,58
79,37
Fills per dona 1,73
1,27
Sistema sanitari
% Metges per persona (cada 10.000 hab) (3) 16,4
30,1
% Llits de hospital (cada 10.000 hab.) (3) 25
36
Calories consumides persona / dia (1) 2.960
3.360
HIV/AIDS adult prevalence rate (%) 0,1
0,5
HIV/AIDS gent que viu amb 840.000
130.000
HIV/AIDS morts anuals
44.000
2.300
Població amb cobertura de teràpia antiretroviral (%) (3) 7
>75
Economia
GDP, per capita (dòlars USA)
6.300
22.000
Població per sota de la línia de pobresa (%) 10  
% Població urbana / rural amb accés aigua potable (3) 92 / 68
...
Línies de telèfon en us 311.756.000
20.595.300
Línies de teléfono mòbil 334.824.000
37.506.700
Transports
Línies ferrocarril (km) 71.898
14.189
Carreteres (km) 1.809.829
663.795
Carreteres pavimentades (km)
1.447.682
657.157
Carreteres sense pavimentar (km)
362.147
6.638
Aeroports
489
156
Aeroports amb pista sense pavimentar 89
62
 
Xina
Espanya