Altres viatges   |   Utilitats
Inici     Contacte     Espanyol
Capçelera

ETIOPIA

Dades estadístiques

Tres països aporten la majoria de l’escàs turisme que existeix actualment a Etiòpia: Japó i EE.UU majoritàriament al gener coincidint amb l’epifania; i Espanya, a l’agost.

  Etiòpia Japó Espanya EE.UU
Geografia        
Área (km2) 1.125.127 377.835 504.782 9.629.091
Població
Població 67.673.031 126.974.628 40.077.100 280.562.489
Densitat de poblacio (per km2) (2) 70 339 85 31
Alfabetisme (%) 33 99 97 99
Anys de vida escolar (4) 5 15 16 16
Índex natalitat (naixements /1.000 hab) 44,31 10,03 9,29 14,1
Índex mortalitat (morts /1.000 hab) 18,04 8,53 9,22 8,7
Índex mortalitat infantil (morts /.1000 nac. vius) 98,63 3,84 4,85 6,69
Mortalitat menors 5 anys 173 4 6 8
Esperança de vida al néixer
44,21 80,91 79,08 77,4
Fills per dona 6,3 1,4 1,1 2
Sistema sanitari
Metges per persona (10.000 hab) (3) 0,3 20,1 30,1 27,9
% Llits de hospital ( 10.000 hab) (3) ... 147 36 34
Calories consumides persona/dia (3) 1858 2932 3310 3699
HIV/AIDS adult prevalence rate (%) (1) 4,4 menys de 0,1 0,5 0,6
HIV/AIDS gent que viu amb 3.000.000 10.000 120.000 850.000
HIV/AIDS morts anuals
280.000 150 2.000 20.000
Poblacio amb cobertura de terapia antiretroviral (%) (3) 6 ... >75 71
Economia
GDP, per capita (dòlars USA)
700 27.000 18.900 36.300
Població per sota de la línia de pobresa (%) 64%     12,7%
% Poblacio urbana / rural acces aigua potable (3) ... 100 / 100 ... 100 / 100
Línies de telèfon en us 435.000 58.788.000 20.595.300 268.000.000
Línies de teléfono mòbil 178.000 91.473.900 37.506.700 194.479.364
Transports
Lìnies ferrocarril (km) 681 23.654 15.171 212.433
Carreteres (km) 24.145 1.152.207 346.858 6.370.031
Carreteres pavimentades (km)
3.290 863.003 343.389 5.733.028
Carreteres sense pavimentar (km)
20.855 289.204 3.469 637.003
Aeroports 86 173 133 14.695
Aeroports amb pista pavimentada 14 142 85 5.127
Aeroports amb pista sense pavimentar 72 31 48 9.568
Mitjans de Comunicació
Diaris (cada 1.000 hab) 1 578 100 215
Ràdios (cada 1.000 hab)
195 955 333 2.146
Televisió (cada 1.000 hab)
5 707 506 847
Línies de telèfon (cada 1.000 hab) 3 503 414 661
  Etiòpia Japó Espanya EE.UU