Altres viatges   |   Utilitats
Inici     Contacte     Espanyol
Capçelera

OEST D'AFRICA

Dades estadístiques


 
Burkina Faso
Ghana
Espanya
Geografía
Área (km2)
274.200
239.460
504.782
Població
Població
13.491.736
21.946.247
40.280.780
Densitat de població (per km2) (2)
48
93
85
Alfabetisme (%)
26,6
74,8
97,8
Anys de vida escolar (4)
3
7
16
Índex de natalitat (naixements /1000 hab)
44,17
23,97
10,11
Índex de mortalitat (morts /1000 hab)
18,86
1,84
9,55
Índex de mortalitat infantil (morts/1000 nac. vius)
97,57
51,43
4,48
Esperança de vida en néixer
43,92
56
79,37
Fills per dona
6,23
3,02
1,27
Sistema sanitari
% Metges per persona (cada 10.000 hab) (3)
0,4
0,9
30,1
% Llits de hospital (cada 10.000 hab.) (3)
...
...
36
Calories consumides persona / dia (1)
2.410
2.620
3.360
HIV/AIDS adult prevalence rate (%)
4,2
3,1
0,5
HIV/AIDS gent que viu amb
30.000
350.000
130.000
HIV/AIDS morts anuals
29.000
30.000
2.300
Població amb cobertura de teràpia antiretroviral (%) (3)
7
4
>75
Economía
GDP, per capita (dòlars USA)
1.200
2.300
22.000
Població per sota de la línia de pobresa (%)
45
31,4
 
% Població urbana / rural amb accés aigua potable (3)
82 / 44
93 / 68
...
Línies de telèfon en us
65.400
302.300
20.595.300
Línies de teléfono mòbil
227.000
799.900
37.506.700
Transports
Línies ferrocarril (km)
622
953
14.189
Carreteres (km)
12.506
46.175
663.795
Carreteres pavimentades (km)
2.001
8.496
657.157
Carreteres sense pavimentar (km)
10.505
37.679
6.638
Aeroports
33
12
156
Aeroports amb pista sense pavimentar
31
5
62
 
Burkina Faso
Ghana
Espanya