Altres viatges   |   Utilitats
Inici     Contacte     Espanyol
Capçelera

ORIENT MITJA

Dades estadístiques


  Egipte Siria Israel Cisjordania Espanya
Geografía
Área (km2) 1.001.450 185.180 20.770 5.860 504.782
Població
Població 80.335.036 19.314.747 6.426.679 2.535.927 40.448.191
Densitat de població (per km2) (2) 73 102 302 625 86
Alfabetisme (%) 71,4 79,6 97,1 92,4 97,9
Anys de vida escolar (4) 13   15 13 16
Índex de natalitat (naixements /1000 hab) 22,53 27,19 17,71 30,99 9,98
Índex de mortalitat (morts /1000 hab) 5,11 4,74 6,17 3,85 9,81
Índex de mortalitat infantil (morts/1000 nac. vius) 29,5 27,7 6,75 18,67 4,31
Esperança de vida en néixer 71,57 70,61 79,59 73,46 79,78
Fills per dona 2,77 3,31 2,38 4,7 1,29
Sistema sanitari
% Metges per persona (cada 10.000 hab) (3) 22,2 14,3 36,7 ND 30,1
% Llits de hospital (cada 10.000 hab.) (3) 22 15 61 ND 36
Calories consumides persona / dia (1) 3.350 3.060 3.600 ND 3.410
HIV/AIDS adult prevalence rate (%) 0,1 0,1 0,1 ND 0,7
HIV/AIDS gent que viu amb 12.000 500 3.000 ND 140.000
HIV/AIDS morts anuals
700 200 100 ND 1.000
Economía
GDP, per capita (dòlars USA)
4.200 4.000 26.200 1.500 27.000
Població per sota de la línia de pobresa (%) 20 11,9 21,6 45,7 19,8
% Població urbana / rural amb accés aigua potable (3) 100/97 94/64 100/100   ../..
Línies de telèfon en us 10.396.000 2.903.000 2.936.000 349.000 18.322.000
Línies de teléfono mòbil 14.045.000 3.128.000 7.757.000 1.095.000 41.328.000
Transports
Línies ferrocarril (km) 5.063 2.711 853   14.873
Carreteres (km) 93.370 94.890 17.446 4.996 666.292
Carreteres pavimentades (km)
74.820 19.073 17.446 4.996 659.629
Carreteres sense pavimentar (km)
17.550 75.817     6.663
Aeroports
88 92 53 3 157
Aeroports amb pista sense pavimentar 16 66 23   61
  Egipte Siria Israel Cisjordania
Espanya