Altres viatges   |   Utilitats
Inici     Contacte     Espanyol
Capçelera

SUD-EST ASIATIC

Dades estadístiques


 
Laos
Cambotja
Singapore
Espanya
Geografia        
Área (km2)
236.800
181.040
692.7
504.782
Població        
Població
5.921.545
13.124.764
4.608.595
40.077.100
Densitat de població (per km2) (2)
25
78
6.333
85
Alfabetisme (%)
66,4
69,4
91,9
97,8
Anys de vida escolar (4)
9
9
...
16
Índex de natalitat (naixements /1000 hab)
36,93
27,28
12,75
10,08
Índex de mortalitat (morts /1000 hab)
12,.39
9,26
4,31
9,48
Índex de mortalitat infantil (morts/1000 nac. vius)
88,94
75,94
3,57
4,54
Esperança de vida en néixer
54,3
57,92
80,42
79,23
Fills per dona
4,94
3,58
1,24
1,26
Sistema sanitari        
% Metges per persona (cada 10.000 hab) (3)
5,9
1,6
14
30,1
% Llits de hospital (cada 10.000 hab.) (3)
12
5
29
36
Calories consumides persona / dia (1)
2.290
2.060
...
3.360
HIV/AIDS adult prevalence rate (%)
0,1
2,7
0,2
0,5
HIV/AIDS gent que viu amb
1.400
170.000
3.400
130.000
HIV/AIDS morts anuals
150
12.000
140
2.300
Població amb cobertura teràpia antiretroviral (%) (3)
64
23
...
>75
Economia        
GDP, per capita (dòlars USA)
1.800
1.600
24.000
20.700
Població per sota de la línia de pobresa (%)
40
36
 
 
% Població urbana / rural amb accés aigua potable (3)
66 / 38
58 / 29
100 /...
...
Línies de telèfon en us
25.000
21.800
1.896.100
20.595.300
Línies de teléfono mòbil
55.200
380.000
3.521.800
37.506.700
Transports        
Línies ferrocarril (km)
0
602
38,6
15.171
Carreteres (km)
21.716
12.323
3.150
346.858
Carreteres pavimentades (km)
9.664
1.996
3.066
343.389
Carreteres sense pavimentar (km)
12.052
10.327
84
3.469
Aeroports
51
21
9
152
Aeroports amb pista sense pavimentar
42
16
0
59
 
Laos
Cambotja
Singapore
Espanya